News

международен семинар на тема „Финансовите инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове“ в София на 6-ти октомври 2015 г.

29.09.2015

Срокът за регистрация на кандидатите, които желаят да участват в международния семинар „Финансовите инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове" (Financial Instruments delivering ESI Funds), гр. София се удължава до 2 октомври 2015 г.

Тези, които не са успели да се регистрират в посочения срок и при наличие на свободни места, могат да получат регистрация чрез изпращане на електронна поща до организатора Fi-compass, а именно на следните електронни адреси: contact@fi-compass.eu или a.zurek@eib.org

Повече информация за семинара можете да намерите тук.

The web portal is developed and maintained under Project 0045-CIO-3.2 "Maintenance and development of а Single information web portal for Structural and Cohesion Funds in Bulgaria www.eufunds.bg" (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). The project is implemented with the financial support of Operational Programme "Technical Assistance" co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund