Новини

международен семинар на тема „Финансовите инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове“ в София на 6-ти октомври 2015 г.

29.09.2015

Срокът за регистрация на кандидатите, които желаят да участват в международния семинар „Финансовите инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове" (Financial Instruments delivering ESI Funds), гр. София се удължава до 2 октомври 2015 г.

Тези, които не са успели да се регистрират в посочения срок и при наличие на свободни места, могат да получат регистрация чрез изпращане на електронна поща до организатора Fi-compass, а именно на следните електронни адреси: contact@fi-compass.eu или a.zurek@eib.org

Повече информация за семинара можете да намерите тук.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.