Новини

09.10.2012Томислав Дончев: Най-силният аргумент на средствата от Европейския съюз са ползите, които носят

„Най-силният аргумент на средствата от Европейския съюз са ползите, които носят на всеки един гражданин на страната ни& ...

09.10.2012ОПАК ОТКРИ НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В АДМИНИСТРАЦИИТЕ НА ВСИЧКИ НИВА

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" обяви нова процедура по подприоритет 2.2  „Ко ...

08.10.2012УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПАК ВЪВЕЖДА ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА

В контекста на цялостната политика на правителството за въвеждане на електронното управление в България, УО на ОПАК ...

05.10.2012Подписаха договорите за строеж на центрове за социални услуги

Шестнайсет общини с одобрени проекти за социални центрове, предвидени в Националната стратегия за деинституционализаци ...

05.10.2012Собственици на кораби получиха 474 850 лв. за прекратяване на риболовни дейности

Субсидиите са по Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от Оперативна програм ...

05.10.2012Моника Димитрова-Бийчър: Очакваме сериозна активност по „голямата-малка” процедура за общините

Ще финансираме повече, но не толкова мащабни проекти на общини, за да се изпълняват при максимално облекчен режим, без ...

05.10.2012В понеделник, 8 октомври, министър Томислав Дончев ще бъде на работно посещение в Смядово и Разград

От 10.30 ч. в сградата на Музеен комплекс в гр. Смядово той ще участва в среща-дискусия с представители на Управляващи ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.