Новини

05.11.2012„ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД обявява процедура за финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA

„ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ" ЕАД (ФУГРС) обявява процедура за финансиране на проекти по линия на ...

31.10.2012ОПАК предоставя 4 млн. лв. за обучения в сферата на одита, сигурността на информацията и бедствията

Обученията на служителите в администрацията са важен приоритет, за да се предоставя по-качествен продукт на обществото ...

31.10.2012ВАЖНО ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ПО СХЕМА BG051PO001-2.3.03 "БЕЗОПАСЕН ТРУД"

  На 24.10.2012 г. са утвърдени изменения в образците на Бюджет на проекта - приложение Б1, Приложение Г1 „Автоб ...

30.10.2012Крачка към електронното управление

ОПАК стана част от онлайн дискусия „Развитие на е-административното обслужване" Ръководителят на Управляващия ...

28.10.2012Бернар Казньов: България може да служи за пример за начина, по който се изразходват средствата от ЕС и се прилагат европейските политики

Френският министър по европейските въпроси беше на двудневно работно посещение у нас „България реализира невероятен ...

24.10.2012НАД 8000 ДЕЦА УЧАСТВАХА В КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ОРГАНИЗИРАН ОТ МРЕЖАТА ОТ 28 ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА

Общо 8130 деца от цялата страна на възраст между 6 и 12 години нарисуваха своите мечти за развитието на своя град в ра ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.