Новини

30.11.2012Владислав Горанов: Инвестицията в хората е ключова за всяко управление

Зам.-министърът на финансите откри Годишното информационно събитие на ОПАК „Оперативна програма „Администра ...

30.11.2012Оперативна програма „Техническа помощ“ - малка програма, но с огромно значение

Не съществува риск от загуба на средства по програмата за 2012 г. Макар и най-малка, оперативна програма & ...

29.11.2012Изплатиха над 730 хил. лева на три проекта по програма „Рибарство”

Единият проект е по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата", другият - по Мярка 1.1 „Публична помощ ...

28.11.2012Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

На 30 ноември 2012 г. в гр. Пловдив ще се проведе Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна прог ...

27.11.201230 ноември – ОПАК се отчита пред посланици и медии

Пет документални филма представят резултати по проекти на ОПАК На 30 ноември 2012 г. в хотел "Шератон" ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.