Новини

18.12.2012Още 6.9 млн. лева за църкви, читалище и община от програмата за селските райони

Одобрените субсидии са по мерките 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 322 „Обно ...

17.12.2012Финансират с над 1,73 милиона лева проекти по Оперативна програма „Рибарство”

Три от предложенията са по мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" от Оперативната п ...

15.12.2012Йордан Кърпачев от Велинград и Младен Илиев от Лом са победителите в националния конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град”

В надпреварата се включиха общо 8130 деца от цялата страна на възраст между 6 и 12 години. Рисунките на всички регионал ...

15.12.2012ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ДОКЛАД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г.

Съгласно чл. 29 на Регламент 1083/2006, всяка държава-членка на ЕС трябва да представи на Европейската комисия до края ...

15.12.2012НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – ФАЗА 2

  На 14.12.2012 г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, ...

13.12.2012МИНИСТРИТЕ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ И ВЕЖДИ РАШИДОВ ОБЯВЯВАТ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „КАК ИСКАМ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ДА ПРОМЕНИ МОЯ ГРАД”

Общо 8130 деца от цялата страна на възраст между 6 и 12 години нарисуваха своите мечти за развитието на своя град в ра ...

13.12.2012Министър Томислав Дончев представя проект на Закон за управление на средствата от ЕС

В понеделник, 17 декември, от 10:00 ч. в зала „Средец" на хотел „Шератон" в София ще се проведе публично пре ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.