Новини

11.01.2013СОФИЯ ТЕХ ПАРК - ПЪРВИЯТ НАУЧЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ

Договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на първия технологичен парк в България подписаха на 10.01.2013 ...

10.01.2013Бойко Борисов: България е от малкото страни, на които в края на годината Брюксел възстанови абсолютно всички средства, вложени в проекти

„Европейската комисия беше много коректна към България и в края на годината страната ни е от малкото, на които бяха из ...

10.01.2013УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109, считано от 16 януари 2013 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013, уведомява своите бенефициенти и пар ...

07.01.2013анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012 година

В четвъртък, 10 януари, министърът по управление на средствата от ЕС  Томислав Дончев и заместник-министърът на финанс ...

21.12.2012ПОКАНА за заявление за интерес

Дирекция „Международни проекти", в качеството си на програмен оператор по Програмна Област 29 „Намаляване на дома ...

20.12.2012Обявена е процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” по ОПРКБИ

На 20.12.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", МИЕТ - Управляващ орган на Оператив ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.