Новини

01.07.2015С проекта на закон за еврофондовете цялата система за ползване на европейските пари се вади на светло

С проекта на  закон за еврофондовете цялата система за ползване на европейските пари се вади на светло. Това заяви вице ...

30.06.2015Българските институции обмениха опит с експерти от Полша, Словения, Великобритания и Германия за добро управление на финансови инструменти

На 30 юни 2015 г. в Резиденция Бояна се проведе семинар, посветен на управлението на финансови инструменти, съфинансира ...

30.06.2015До края на годината всички оперативни програми от новия програмен период ще са заработили с обявени схеми за финансова помощ

До края на годината всички оперативни програми от новия програмен период ще са заработили с обявени схеми за финансо ...

30.06.2015Обявена е схема за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Във връзка с бедствията настъпили на територията на област Враца в периода 31 юли - 04 август  2014 г. и съгласно за ...

29.06.2015График на информационната кампания на ОПРЧР 2014-2020 по схеми АКТИВНИ и НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

Във връзка със старта на схемите „Активни" и „Ново работно място 2015"по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до за ...

25.06.2015В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО НОВАТА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

След градовете Русе и Пловдив столицата стана домакин на поредно информационно събитие на тема „Възможности през нов ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.