Новини

06.02.2013В София се проведе техническа среща във връзка с преговорите на България с ЕК относно Споразумението за партньорство с България за 2014 – 2020 г.

Ден преди заседанието на Европейския съвет за многогодишната финансова рамка (МФР) 2014 - 2020 г., представители на бъл ...

06.02.2013ОПАК предоставя 2,5 млн. лв. за по-ефективен контрол на общинските политики

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) публикува Насоки за кандидатстване ...

06.02.2013Старт в администрацията ще започнат 600 младежи

От 04.02.2013 г., се набират заявления на младежи до 29-годишна възраст със завършено висше образование по проект „Ста ...

06.02.2013Стартират информационни дни по две нови процедури за общините

Управляващият орган на ОПАК стартира серия от информационни дни по две процедури, насочени към общинските администраци ...

05.02.2013Посланиците на страните-членки на ЕС обсъдиха напредъка на България в управлението на средствата от ЕС и подготовката на страната за следващия програмен период

  България отбелязва значителен напредък в ефективното управление на средствата от Структурните и Кохезионния фо ...

05.02.2013Допълнително 35 млн. лв. ще предостави ОПАК през 2013 г.

Три нови процедури за кандидатстване на обща стойност 35 млн. лв. бяха одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативн ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.