Новини

27.02.2013ЕК одобри 274 милиона евро съфинансиране за магистрала "Струма" в България

ЕК одобри финансиране в размер на 274 милиона евро от Европейския кохезионен фонд за магистрала "Струма", един от голе ...

26.02.2013ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Национални, регионални или местни органи или публично-частни партньорства от всички държави-членки на ЕС, включително ...

26.02.2013ВАКАНТНИ ПОЗИЦИИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ И ЕКСПЕРТИ КЪМ ЗВЕНОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА ПО ТЕМАТИЧЕН ФОНД „РЕФОРМИ, СВЪРЗАНИ С ВКЛЮЧВАНЕТО НА РОМИТЕ И ДРУГИТЕ УЯЗВИМИ ГРУПИ“

В изпълнение на Споразумението за  тематичен фонд „Реформи, свързани с включването на ромите и други уязвими групи&quo ...

26.02.2013ПЪРВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ Е ПОДПИСАНО В МРРБ

„Положихме много усилия и работа на всички екипи, които работиха по проектите, за да можем днес реално да стартираме е ...

25.02.2013ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМА BG 11“ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 г.

На 28 февруари 2013 г. от 12:00 ч. в Парк Хотел Москва (зала „Европа") ще се проведе Публично представяне на прог ...

25.02.2013Още 24.2 млн. лева за селскостопанска техника от ПРСР

Средства ще получат 110 ферми с проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за ...

25.02.2013ОПАК финансира още 172 проекта на общини

Над 13 млн. лв. ще получат нови 172 проекта на общини от Оперативна програма "Административен капацитет" (ОП ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.