Новини

01.03.2013Обява за набиране на проектни предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск“

Операторът на Програма BG06 „Деца и младежи в риск" по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) Министерството ...

01.03.2013ПЪРВИ ДВУСТРАНЕН СЕМИНАР ПО ПРОГРАМА BG 11 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

На 27 февруари 2013 г., в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе първият двустранен семинар по програма BG 11 ...

28.02.2013Над 12,5 млн. лв. са платени по ОПАК от началото на годината

За първите два месеца от началото на годината по проекти по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК ...

28.02.2013Конкурс за иновативен проект в публичния сектор „Креативни решения във времена на криза”

Уважаеми бенефициенти-представители на държавна администрация, Все още можете да се включите в третото поред изда ...

28.02.2013Ремонтират читалища и строят противопожарни кули с 6,2 млн. лева от ПРСР

Одобрените предложения са по четири мерки от Програмата за развитие на селските райони: 223 „Първоначално залесяване н ...

27.02.2013ВТОРИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11 “ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.

Вчера в резиденция Бояна беше проведен Вторият Комитет за сътрудничество по програма BG 11 "Изграждане на капацит ...

27.02.2013Пет нови проекта бяха финансирани по програма „Рибарство”

Разплащателната агенция изплати общо 422 866 лева на пет проекта по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибар ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.