Новини

22.03.2013Съобщение във връзка с ОП „Конкурентоспособност“

На основание заповед № РД-16-446/22.03.2013 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, функциите на Ръков ...

22.03.2013НОВ АДРЕС НА ФОНД ФЛАГ И ФУГРС

Считано от 29 март 2013 г. офисът на Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД и на Фонд за ус ...

21.03.2013На 21 март започва информационната кампания по процедура 2.2-11 на ОПАК

На 21 март, четвъртък, стартира информационната кампания по повод новата процедура за кандидатстване по Оперативна про ...

21.03.2013ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ ФИНАНСИРА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ АФКОС ПРИ РАБОТАТА И ПО СКФ

Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ" предостави безвъзмездна финансова помощ за изпълнен ...

19.03.2013150 представители на общини обсъдиха в Пловдив интегрираните планове за градско възстановяване и развитие

Над 150 представители от общини в България обсъдиха в Пловдив Интегрираните планове за градско възстановяване и развити ...

18.03.2013Над 24 млн. лева от ПРСР за модернизиране на кравеферми и растениевъдни стопанства

ДФ „Земеделие" одобри 77 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за ра ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.