Новини

19.04.2013Вицепремиерът Илияна Цанова се срещна с комисаря по регионална политика Йоханес Хан и комисаря по въпросите на селското стопанство Дачиан Чолош

Още над 30 общини ще могат да ползват европейско финансиране по програмата за развитие на селските райони от следващат ...

19.04.2013Конкурс за избор на външни оценители по програма BG06 „Деца и младежи в риск“ финансирана от ФМ на ЕИП 2009 - 2014

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурс за избор на външни оценители за участие в оценител ...

18.04.2013ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ ЩЕ ФИНАНСИРА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В ПЕРИОДА 2014-2020 Г. - ИСУН 2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ" одобри за финансиране проект № 0115-ЦКЗ-2.1, BG161P ...

15.04.2013На 13 май ще се проведе обучение за управление на проекти по ОПАК

На 13 май 2013 г. от 10.00 ч. в София (хотел „Хилтън", зала „Мусала 1") Управлявашият орган (УО) на Оператив ...

15.04.2013На 22 април ще се проведе информационен ден по ОПАК за централните администрации

На 22 април 2013 г. от 10.00 ч. в х-л „Шератон", зала „Сердика" Управляващият орган на Оперативна програма „ ...

15.04.2013Фонд „Земеделие” плати над 276 хиляди лева по програма „Рибарство”

Община Златарица получи авансови средства в размер на 54 581 лв. за изпълнението на проекта на "Промоция на проду ...

12.04.2013При изключителен интерес приключи първият цикъл от кампанията „Новият програмен период 2014-2020“

Инициативата обхвана над 1000 граждани При изключителен интерес приключи първият цикъл от кампанията „Новият прог ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.