Новини

26.04.2013Започва кандидатстването по мерки 311 и 312 от ПРСР

От 13 до 31 май Държавен фонд „Земеделие" ще приема проекти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейнос ...

24.04.2013Изтече крайният срок за набиране на проектни предложения по Програма „Иновации за зелена индустрия", финансирана по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

На 15.04.2013 г. изтече крайният срок за набиране на проектни предложения по програма „BG10 Иновации за зелена индустр ...

23.04.2013Над 100 представители от централните администрации участваха в информационен ден по ОПАК

Над 100 представители от централните администрации се запознаха с условията и критериите за кандидатстване по новата п ...

19.04.2013Мрежата от 28 информационни центъра – партньор в кампанията „Месец на Европа“

Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България се включи ...

19.04.2013Стартира прием по Мерки 114 и 122 от Програмата за развитие на селските райони

От 29 април Държавен фонд „Земеделие" ще приема заявления по Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фер ...

19.04.2013Още 12 ферми ще бъдат модернизирани с 5.3 милиона лева от ПРСР

Одобрените проекти са на седем животновъдни и пет растениевъдни стопанства. Те ще купят нова техника и оборудване със ...

19.04.2013ОПАК обявява нова процедура за повишаване на прозрачността в съдебната система

Управляващият орган на оперативна програма „Административен капацитет" обявява днес нова процедура за директно пр ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.