Новини

20.05.2013ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ ДОГОВОРИ НАД 24 МЛН. ЛВ. ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.

Средства в размер на 24 460 813,00 лв. са договорени по Оперативна програма „Техническа помощ" само за първото тр ...

13.05.2013„Ускорете темпа на изпълнение на проектите”, апелира ръководителят на ОПАК Моника Бийчър

Близо 50 експерти от общинските и областните администрации се включиха в обучението за управление на проекти по операт ...

13.05.2013Финансират осем проекта с над 1,1 млн. лева по програма „Рибарство”

Три от инвестиционните предложения са по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата" от Оперативна прог ...

13.05.2013ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”

Информационните дни ще се проведат в периода 20 - 31 май в 7 града Оперативна програма „Развитие на конкурентосп ...

10.05.2013ОПАК предоставя нови 13 млн. лв. за развитие на електронното управление

ОПАК предоставя на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 13 млн. лв. за надграждане н ...

30.04.2013Моника Димитрова-Бийчър: Трябва да мислим как да насърчим използването на вече създадените електронни административни услуги

„Вече сме в период, когато можем да отчетем реални резултати в сферерата на електронното управление, но сме изправени ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.