Новини

04.06.2013Обучение на Националната мрежа на служителите по информация и публичност

В периода 21 - 23 май 2013 г., служителите по информация и публичност на оперативните програми на управляващите органи ...

04.06.2013ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

Информационните дни ще се проведат в периода 7 - 14 юни 2013 г. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособ ...

03.06.2013Ръководителят на ОПАК: Скоро ще бъдем първи по разплатени средства

Над 90 експерти участваха в обучение за управление на проекти „Занапред няма да толерираме смяна на екипите по проект ...

31.05.2013Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” одобри Годишния доклад за изпълнението на ОПРЧР за 2012 г.

На 31 май 2013 г., в град Пловдив, се проведе дванадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна п ...

30.05.2013Удължава се срокът за кандидатстване по новата процедура за централните администрации

До 14 юни 2013 г., 17:30 ч., се удължава срокът, в който централните администрации могат да подават проектни предложени ...

29.05.2013При необходимост бюджетът по новите процедури по ОПАК за ВСС и ВАС може да бъде увеличен

„Близо 4 млн. лв. ще бъдат предоставени по ОПАК по двете нови процедури за съдебната система. Но при голям интерес и до ...

22.05.2013Договори за над 25 млн. лв. са сключени по ОПАК от началото на 2013 г.

От началото на 2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са сключени 142 договора за пред ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.