Новини

27.06.2013ЛАТВИЙСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ГОСТУВА НА МРЕЖАТА ОТ 28 ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА

В периода 13-20 юни 2013 г. делегация от шестима представители на информационна мрежа от Латвия беше на обмяна на опит ...

26.06.2013Биопроизводителите кандидатстват за модернизиране на стопанствата от 1 юли

От 1 юли до 12 юли областните дирекции на ДФ „Земеделие" приемат заявления по мярка 121 „Модернизиране на земедел ...

25.06.2013Стратегическите документи – на фокус на заседание на мрежата на служителите по информация и публичност на оперативните програми

Стратегическите документи за следващия програмен период 2014-2020 бяха във фокуса на изнесено заседание на националнат ...

21.06.2013Оперативна програма „Добро управление“ – възможност за участие в обществени поръчки, през следващия програмен период

Ръководителят на работната група за разработване на бъдещата Оперативна програма „Добро управление", г-жа Ирена П ...

18.06.2013Предприятия и ферми получават над 163 млн. лева за модернизация от ПРСР

Средствата ще помогнат за осъществяването на инвестиции по 207 одобрени проекта по мерките 123 „Добавяне на стойност къ ...

17.06.2013НАД 2 МИЛИОНА ЛЕВА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПОЛУЧИ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.

 Проектът е за разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество. София, 17 юни 2013 г.: Министер ...

13.06.2013Обява за набиране на проектни предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск"

Операторът на Програма BG06 „Деца и младежи в риск" по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) Министерството ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.