Новини

18.07.2013Близо половин милион лева получиха проекти по програма „Рибарство”

ДФ „Земеделие" - Разплащателната агенция изплати субсидия по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата" на и ...

17.07.2013Започна изпълнението на най-големия проект за обучение на служителите на ДАНС

Днес в Държавна агенция „Национална сигурност" се проведе встъпителна конференция по проект „Повишаване на професи ...

16.07.2013Изисквания към Института по публична администрация и бенефициентите за организиране и отчитане на обучения

Уважаеми бенефициенти, Във връзка с отчитането на обученията по процедури с бюджетни линии BG051PO002/12/2.2-07 и BG05 ...

15.07.2013Модернизират ферми и предприятия с 9,6 млн. лв. от Програмата за развитие на селските райони

Нови 7 проекта по Мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" и 123 „Добавяне на стойност към земеделски ...

15.07.2013ОПАК отпуска половин милион лева за повишаване квалификацията на служителите от Върховния административен съд

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) ще отпусне средства в размер на поло ...

15.07.2013Още 49 проекта на общини получават финансиране по ОПАК

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" ще предостави безвъзмездна финансова помощ ...

13.07.2013ОБЩАТА СУМА ПО КОМУНИКАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ Е МАЛКО НАД 71,5 МЛН. ЛЕВА

 Допусната е техническа грешка при калкулирането на сумите по Комуникационните планове В публикуваната справка за из ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.