Новини

23.07.2013ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014-2020 Г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от ...

23.07.2013БЛИЗО 300 БЕНЕФИЦИЕНТИ ВЕЧЕ СЕ ВКЛЮЧИХА В КАМПАНИЯТА „НАУЧЕНИ УРОЦИ“

279 са бенефициентите, които споделиха своите впечатления от процеса на изпълнение на проекти с европейско финансиране, ...

19.07.2013Нови 15 проекта получиха финансиране по ОПАК

  Четиринадесет малки общини ще бъдат поканени да сключат договори за извършване на функционален анализ с финансиране п ...

19.07.2013ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ ИЗПЛАТИ НАД 5 МЛН. ЛВ. ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.

5 437 100,58 лв. са изплатени по ОПТП през второто тримесечие на 2013 г., което е със 121,05% повече спрямо тези плате ...

18.07.2013ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПРЧР 2013 г.

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" ще проведе своето Годишно информационно събитие за 2013 г. на ...

18.07.2013Методика и указания за определяне на критерии за проекти за конвенционална пътна и железопътна инфраструктура

По инициатива на Министерския съвет, през 2012 г. започна изпълнението на дейности, целящи установяването на възможност ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.