Новини

09.08.2013Със 7,5 млн. лв. се увеличава бюджетът по процедура за общинските администрации

С решение на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) се увеличава о ...

06.08.2013ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014-2020 Г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от ...

02.08.2013ОПАК увеличава бюджета по две процедури с 1,6 млн. лв.

С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) беше увеличен бюдже ...

31.07.2013Още 70 експерти от централната и областната администрация участват в обучение по ОПАК

„Продължаваме да инвестираме в укрепване на капацитета на администрацията на всички нива, за да можем да завършим успе ...

26.07.2013ДВУСТРАННА СРЕЩА НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ ОТ БЪЛГАРИЯ И ПОЛША

 В понеделник, 29 юли, български експерти от Оперативна програма „Техническа помощ" ще участват в двустранна работ ...

26.07.2013Проектът за Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 ще бъде готов за представяне пред Европейската комисия през месец ноември

 Проведе се второто заседание на Тематичната работна група за разработване на бъдещата Оперативната програма, която в с ...

24.07.2013Зинаида Златанова: Европейското финансиране трябва да достигне до местата, където е най-нужно

„Парите, които ЕС отделя, за да може по-изостаналите райони да наваксат в развитието си, са пари не за правителството, ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.