Новини

16.09.2013ОПАК предоставя 3,5 млн. лв. за въвеждане на информационните технологии в съдебната система

Чрез Единен портал на електронното правосъдие занапред Висшият съдебен съвет (ВСС) ще предоставя публичен достъп на гра ...

12.09.2013ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА РЪКОВОДИ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На заседание на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз бяха представени мерките, предпр ...

12.09.2013Министърът на финансите Петър Чобанов се срещна с представители на Европейската комисия за преглед на напредъка по ОПАК

Усвояването на средствата от Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) е много важно за развитието на ...

11.09.2013Удължава се срокът за обществено обсъждане на проекта на Национална комуникационна стратегия

Поради големия обществен интерес се удължава срокът за публично обсъждане на проекта за Национална комуникационна стра ...

10.09.2013Още 60 експерти се включиха в обучение за управление на проекти по ОПАК

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) продължава да идентифицира сла ...

10.09.2013Зинаида Златанова: За три месеца имаме почти удвоено сертифициране на европейските средства по ОП „Околна среда“

България има всички шансове да осигури съществуването на самостоятелна оперативна програма „Наука и образование за инт ...

09.09.2013ОПАК изготви кратък наръчник за отчитане на проекти в помощ на бенефициентите

В продължение на усилията на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) за пови ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.