Новини

23.09.2013Зинаида Златанова: Отчита се сериозен напредък при подготовката на част от новите оперативни програми

„Еврофондовете са упражнение по тиймбилдинг за българските политици, защото там трябва да работим заедно", заяви в ...

18.09.2013Фонд "Земеделие" одобри проекти за развитие на селските райони за близо 21 млн. лева

  Осем бенефициенти, които ще изпълняват проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства&quo ...

18.09.2013ОПАК ще финансира 161 нови проекта на общински администрации

Рекордният брой одобрени проекти е по процедура по подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разрабо ...

18.09.2013Над 95% от учащите са запознати с приноса на ЕС в България

Това е резултатът от проведените по повод първия учебен ден открити приемни на мрежата от 28 информационни центъра в ра ...

18.09.2013Европейски ден за сътрудничество – 2013 г.

На 21 септември 2013 г. от 13:00 часа министърът на регионалното развитие г-жа Десислава Терзиева ще открие среднове ...

18.09.2013Вицепремиерът З. Златанова: Разплатени са 45% от средствата по всички оперативни програми

Повече от 3,5 млрд. евро е размерът на разплатените средства по всички оперативни програми. Това заяви заместник минист ...

17.09.2013Зинаида Златанова: Реформата в съдебната система трябва да тръгне от самите магистрати

Възможно е преразглеждане на режима за предоставяне на българско гражданство на чужденци, коментира пред бТВ вицепремие ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.