Новини

01.10.2013Одобрен е голям проект „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”

Приключи оценката на голям проект по смисъла на чл.39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 - Лот 70 „Северна скоростна тангент ...

01.10.2013Зинаида Златанова: Ще намалим бюрокрацията при кандидатстването по оперативните програми

Администрацията трябва да докаже, че умее да работи с темповете на реалния сектор, заяви заместник министър-председател ...

01.10.2013Прокуратурата ще работи за подобряване на комуникацията с гражданското общество

По проект, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", се предвижда установяване на устойчива п ...

01.10.2013ДНЕС ДО 17:00 ЧАСА СЕ ПРИЕМАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ЛОГО И СЛОГАН

Днес в 17:00 часа изтича срокът, в който кандидатите могат да подават своите проекти за националния конкурс за общо лог ...

27.09.2013Зинаида Златанова ще открие среща за новите възможности пред бизнеса

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие форум на тема „Новият програмен ...

27.09.2013Пламен Орешарски: Ще работим за по-висок процент усвояване на европейските средства през следващия програмен период

България получава най-малко европейски средства на глава от населението, защото има най- нисък БВП, изтъкна европейския ...

25.09.2013Стартира нова процедура за ИТ обучения на централни администрации по ОПАК

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) обявява днес нова процедура по подпр ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.