Новини

03.10.2013Рекорден брой кандидати за лого на европейските фондове за новия програмен период 2014 – 2020 година

„Когато говорим за Европа, не говорим само за пари. Новото лого и послание ще са лицето ни пред Европа - те трябва да с ...

03.10.2013Създават се условия за по-голяма публичност и конкуренция при избор на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ

Министерският съвет одобри промени в ПМС 69/2013, което регламентира условията и реда за определяне на изпълнител от ст ...

03.10.2013Вицепремиерът и министър на правосъдието поема контрола по изпълнението на предварителните условия за средствата от ЕС за следващия програмен период

Правителството измени и допълни РМС 668/2013 за одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпъ ...

03.10.2013Администрацията на МС ще ръководи разработването на ОП „Добро управление”

Правителството определи Администрацията на Министерския съвет за водещо ведомство при разработването на оперативната пр ...

02.10.2013Представят проектите от конкурса за лого и слоган на европейските фондове през новия програмен период 2014-2020 година

На 3 октомври 2013 г. (четвъртък) от 12.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет, в присъствието на вицепремиера З ...

01.10.2013Одобрени са още 2 проектни предложения по схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”

Приключи оценката на още 2 проектни предложения по схема BG161PO001/5-02/2012  „В подкрепа за следващия програмен перио ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.