Новини

11.10.201321 октомври – Информационен ден по процедура за централните администрации по подприоритет 3.1 на ОПАК

На 21 октомври 2013 г. от 10.00 ч. в х-л „Шератон", зала „Средец" Управляващият орган на Оперативна програма ...

09.10.2013Зинаида Златанова: Европейските средства трябва да достигат до местата, на които са най-нужни

Над 200 гости се включиха в Брюксел в представянето на резултатите от изпълнението на Оперативните програми през пър ...

08.10.2013На 17 октомври ще се проведе информационен ден по ОПАК за централните и областните администрации

На 17 октомври 2013 г. от 10.00 ч. в х-л „Шератон", зала „Средец" Управляващият орган на Оперативна програма ...

07.10.2013За първи път България се включва в европейската инициатива „Дни на отворените врати“

Под егидата на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова България представя в Брюксел постиженията за ...

04.10.2013Усъвършенствана е интегрираната система за противодействие на престъпността

„Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) е готова по отношение на техническото и тех ...

04.10.2013ОПАК публикува за обществено обсъждане процедура по подприоритет 2.2 за централните и областните администрации

Уважаеми кандидати, Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" публикува за обществе ...

04.10.2013ОПАК публикува за обществено обсъждане процедура по подприоритет 3.1 за централните администрации

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" публикува за обществено обсъждане проект на ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.