Новини

15.10.2013ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МРЕЖАТА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ „OPEN DAYS“

Група от 11 представители на различни Областни информационни центрове участва в 11-тото поредно издание на форума „Open ...

14.10.2013ОПАК стартира нова процедура за обучения на централната и областните администрации

  Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) обявява днес нова процедура ...

14.10.2013Зинаида Златанова: Науката е главен двигател и фактор за развитието на обществото

  „Науката е главен двигател и фактор за развитието на обществото". Това заяви заместник министър-председат ...

14.10.2013ОПАК заяви още 6,3 млн. лв. за възстановяване от ЕК

През първата седмица на октомври по всички оперативни програми са сключени нови договори с бенефициенти за над 26 млн. ...

14.10.2013ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО СЪБИТИЕ НА ФОРУМА „ОПЪН ДЕЙС 2013“ В БРЮСКЕЛ

Залата в сградата на Европейския парламент трудно побра всички над 200 души, които присъстваха на представянето на напр ...

11.10.2013ОПАК ще финансира надграждане на Единната информационна система за противодействие на престъпността

Днес Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) стартира процедура за директно ...

11.10.2013Консултативен център към Министерския съвет ще информира за европейския дневен ред

Гражданите, бизнесът и нестопанските организации, които се интересуват от европейските въпроси и политики ще могат акти ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.