Новини

24.10.2013По инициатива на вицепремиера Зинаида Златанова утре ще се проведе работна среща за включването на Северозападния район в Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г.

Утре, 25 октомври, от 10 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет по инициатива на заместник министър-председателя и ми ...

23.10.2013Моника Бийчър: „ОПАК е почти навсякъде”

  Медии, посланици и бенефициенти се включиха в Годишното информационно събитие по програмата    „ОПАК е поч ...

23.10.2013ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА ЩЕ УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯТА „ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ И РАСТЕЖ – ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД БЪЛГАРИЯ“

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще участва в конференцията  „Трансатланти ...

21.10.2013Ръководителят на ОПАК: „Мислете стратегически, когато пишете проектите си”

Близо 80 представители на централната администрация участват в информационен ден по програмата   "Всички ка ...

21.10.2013251 БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ ПОЛУЧАВАТ СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

  Оборудването се предоставя по проект „Е-ПОДЕМ - Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт& ...

18.10.201323 октомври – Ден на отворените врати по ОПАК

Уважаеми бенефициенти, кандидати, колеги, приятели,  На 23 октомври 2013 г. от 10.30 ч. в хотел „Шератон" (зала ...

18.10.2013Държавен фонд „Земеделие” приключи с процедурата по ранкиране на проекти по мерки 321, 322 и 313

Резултатите от ранкирането на проектите по заповедите по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селск ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.