Новини

01.11.2013„Една посока – много възможности“ е мотото на европейските фондове за България за следващия програмен период 2014 – 2020 г.

    42-годишният възпитаник на Националната художествена академия Тахсин Тасим спечели конкурса за лого и слог ...

30.10.2013ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

Информационните дни ще се проведат в периода 11 - 18 ноември 2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурент ...

29.10.2013НОВОТО ЕДИННО ЛОГО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНО В ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

На 1 ноември 2013 г. (петък) от 10.00 часа в хотел „България" - гр. София, заместник-министър председателят и мини ...

29.10.2013МВР ще надгражда системата за ранно предупреждение и оповестяване с проект по ОПАК

Надграждане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населе ...

25.10.2013Зинаида Златанова: Политиката на правителството цели намаляване на различията между регионите

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието даде началото на дискусия за включването на Северозападния ...

25.10.2013Зинаида Златанова: Освен пари и фондове, Европейският съюз означава и ценности

Вицепремиерът и министър на правосъдието инициира среща с Министерството на външните работи и Главната прокуратура за п ...

25.10.2013Зинаида Златанова: Европейските фондове могат да допринесат за увеличаване на заетостта, конкурентоспособността и социалното сближаване

  Основните приоритети на България за конкурентоспособна икономика в контекста на управлението на средствата от ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.