Новини

18.11.2013Обществено обсъждане на процедура по ОПАК за централните администрации

  Уважаеми кандидати,   Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" пуб ...

18.11.2013Администрацията ще предоставя комплексно обслужване благодарение на ОПАК

Администрацията вече ще обслужва гражданите и бизнеса комплексно, т.е. без да изисква информация, с която вече разполаг ...

18.11.2013Удължава се срокът за кандидатстване по процедурата за централни и областни администрации 2.2-13 на ОПАК

Уважаеми кандидати,   Във връзка с новата процедура по Оперативна програма „Административен капацитет" (О ...

14.11.2013Заместник министър-председателят Зинаида Златанова ще участва в конференция „Новата Обща селскостопанска политика на ЕС 2014-2020 г.“

На 15 ноември 2013 г. (петък) от 10.00 часа заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златано ...

13.11.2013Комисията по регионално развитие в Европейския парламент одобри реформата в Кохезионната политика за периода 2014-2020 г.

Реформата в Кохезионната политика може реално да започне, след като Комисията по регионално развитие в Европейския парл ...

12.11.2013ОПАК ще финансира специализирани ИТ обучения за централната администрация

Представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) се запознаха с условият ...

11.11.2013НАГРАДЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КОНКУРСА ЗА ЛОГО И СЛОГАН НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 ГОДИНА

1-ва награда - Тахсин Тасим 2-ра награда - Самуил Лефтеров 3-та награда - Тодор Ангелиев Победител от гласу ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.