Новини

25.11.2013Осмо заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка 2007 - 2013г.

На 22 ноември 2013 г., в Централния военен клуб се проведе осмото заседание на Комитета за наблюдение на Националната с ...

25.11.2013ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА УЧАСТВА В СРЕЩА ЗА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС

Вилнюс е домакин на неформална среща на министрите, отговорни за изпълнението на  политиката по сближаване     Зам ...

22.11.2013Върховният административен съд обнови сайта си с проект по ОПАК

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) Върховният административен съд (В ...

21.11.2013Близо 70 души от общинските администрации се включиха в обучение по ОПАК

„Надяваме се да няма забавяне в изпълнението на новосключените договори, не допускаме удължаване на срока на проектите ...

21.11.2013Общини кандидатстват с проекти за пречиствателни станции по ПРСР

Приемът на документи по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" ще продължи от 2 до 9 ...

21.11.2013Вицепремиерите Зинаида Златанова и Даниела Бобева проведоха среща с представители на международните институции, които оказват техническа помощ на България

Днес се проведе координационна среща на вицепремиерите Зинаида Златанова и доц. Даниела Бобева с представители на Европ ...

18.11.2013ОПАК публикува за обществено обсъждане процедура по подприоритет 2.2 за общинските администрации

  Уважаеми кандидати, Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) предоставя общо 4 млн. лв. з ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.