Новини

16.12.2013С 80.5 млн. лв. от ПРСР ремонтират пътища, водопроводи и читалища

Одобрените субсидии са за трийсет проекта по мерките 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони ...

10.12.2013Нова процедура по ОПАК ще финансира разработването на електронни услуги в приходните администрации

„Отпускаме 7 млн. лв. за разработване на електронни услуги с външно изражение, т.е. такива, които не са само за конкрет ...

10.12.2013Приключи информационната кампания на ОПАК по процедурата за обучение на общински служители

Близо 170 експерти от общинските администрации се включиха в информационните дни по новата процедура за кандидатства ...

03.12.2013Зинаида Златанова: Новата Обща селскостопанска политика на ЕС е по-справедлива, обръща се специално внимание на младите фермери

Твърденията, че 2014 година ще е нулева за европейско финансиране, са гигантска спекулация, заяви вицепремиерът „В сл ...

03.12.2013Вицепремиерът Зинаида Златанова ще участва в дискусията „Справедливото разплащане на евросубсидиите в селското стопанство според традициите на България“

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще участва на 3 декември, в дискусията „С ...

03.12.2013Зинаида Златанова: Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси трябва да подпомага диалога между институциите и гражданите

Участниците в заседанието на НССЕИВ бяха запознати с измененията и допълненията в Правилника за устройството и дейностт ...

30.11.2013Започва подаването на проекти за управление на животински отпадъци по ПРСР

От 9-ти до 16-ти декември ще продължи кандидатстването за субсидии за изграждане или ремонт на малка инфраструктура ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.