Новини

10.01.2014БИМИС е надградена с проект по ОПАК

Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС) е надградена чрез добавяне на нови информационни модул ...

09.01.2014ВТОРО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014-2020 Г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от ...

08.01.2014Разгледана беше ревизирана версия на проекта на Споразумението за партньорство

Днес се проведе 10-то заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство под ръководството ...

07.01.2014ОПАК предоставя 4 млн. лв. за укрепване на капацитета на Института по публична администрация

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) стартира нова процедура за директно ...

27.12.2013Публикувани са регламентите за новия програмен период

Регламентите  за Кохезионната политика през новия програмен период  2014-2020 г. са публикувани в Официалния вестник на ...

21.12.2013Близо половин милиард лева, поставени пред риск от загуба, влязоха в българската икономика и българските общини в първите шест месеца на правителството

Настоящ програмен период Предприетите от правителството мерки за минимизиране на риска от загуба на средства и ускоря ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.