Новини

28.03.2014Моника Бийчър: „По-добра координация и опростяване на правилата са ключът към успеха за следващите седем години”

"Амбицирани сме до края на 2015 г. да усвоим целия ресурс по ОПАК, като за целта е нужно да надпрограмираме и надд ...

25.03.2014СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

Националният конкурс за младежки проект поставя началото на първата за този програмен период инициатива на мрежата от 2 ...

24.03.2014Вицепремиерът Златанова ще даде старт на национален младежки конкурс

Утре, 25 март, от 10,30 часа в Гранитна зала на Министерския съвет заместник министър-председателят и министър на прав ...

13.03.2014Зинаида Златанова: Европейските средства за образование се увеличават с 10 млн. евро, а за заетост – с 80 млн. евро

До края на месец март Споразумението за партньорство ще бъде изпратено официално на ЕК През програмния период 2014 - ...

11.03.2014За първи път Мрежата от 28 информационни центъра ще участва в инициативата „Мениджър за един ден“

На 12 март 2014 г. всички офиси от мрежата на областните информационни центрове за популяризиране на Кохезионната полит ...

11.03.2014БЪДЕЩАТА ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БАЛКАНИ - СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020"

Уважаеми дами и господа, Бихме искали да Ви информираме, че Управляващият орган на европейските програми за териториа ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.