Новини

17.04.2014Министерският съвет за втори път оповестява справки за договорите за информация и публичност с европейски средства

  В изпълнение на ангажимента на правителството за пълна прозрачност при разпределението на средствата за „ин ...

16.04.2014Съобщение за провеждане на национални консултации по проекта на оперативна програма „УРБАКТ ІІІ“ 2014 – 2020 г.

1.Информация за организирането на национални консултации по програмата: На своето седмо заседание, проведено на 26 и ...

16.04.2014ОПАК отваря нова процедура за 3 млн. лв. за НИП

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) стартира процедура за директно предо ...

15.04.2014Моника Бийчър: „Изработването на стратегия за цялостна реформа в съдебната система е предпоставката ОПДУ да финансира сектора и в следващите седем години”

„Необходимо е да има ясна стратегическа рамка за работата на съдебната система, защото от нея зависи какви проекти и ме ...

11.04.2014ОПАК публикува за обществено обсъждане три процедури за централните администрации

Уважаеми кандидати, Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) публикува за о ...

09.04.2014Зинаида Златанова: В борбата с корупцията и измамите с европейските средства няма място за политическо противопоставяне

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието откри Семинар „Мерките против корупцията и измамите във връ ...

09.04.2014Под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова се проведе редовно заседание на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз

Под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова се проведе редовно заседание на Съве ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.