Новини

30.04.2014ОПАК предоставя нови 10 млн. лв. за доизграждане на комплексното административно обслужване

Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) ще финансира проектни идеи за изграждане или надграждане на ...

28.04.2014Ръководителят на ОПАК: „Рисковите проекти ще бъдат прекратявани”

Над 60 експерти от администрацията участват в обучение по ОПАК „Екипите за управление на проектите по ОПАК са предмет ...

25.04.2014ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ИНТЕГРИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН 2014-2020 Г.

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Стратегия за прилагане на интегрирани териториални инвес ...

25.04.2014Моника Бийчър: „До 31 октомври 2015 г. трябва да сме приключили с плащанията по ОПАК”

До 31 октомври 2015 г. трябва да са приключили всички плащания по Оперативна програма „Административен капацитет" ...

23.04.2014ОПАК предоставя 4 млн. лв. за повишаване квалификацията на служителите в администрацията

До 26 май централните администрации могат да кандидатстват с проектни предложения за подобряване на професионалната ком ...

23.04.2014С проект по ОПАК беше разработена новата комуникационна стратегия на ВАС

Върховният административен съд (ВАС) изготви комуникационна стратегия и вътрешни правила за работа с медиите, които бях ...

22.04.2014Стартират информационни дни по три процедури по ОПАК за централната администрация

  На 23 април 2014 г. (сряда) от 10.00 ч. в София (хотел „Шератон", зала „Средец") Управляващият орган (УО ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.