Новини

20.05.2014СЕДМИЦА ДО КРАЯ НА КОНКУРСА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

Наближава крайният срок, в който младежи на възраст от 17 до 21 години могат да участват в Конкурса за младежки проект, ...

20.05.2014Моника Бийчър: Необходимо е да има устойчивост на проектите и надграждане на база реални резултати

Тенденциите в развитието на е-управление по ОПДУ бяха представени на конференция „Административна реформа чрез е-управ ...

16.05.2014Над 80 експерти от централната администрация участват в обучение по ОПАК

Над 80 експерти от централната администрация участват в обучение за управление на проекти по Оперативна програма „Админ ...

16.05.2014Успешно приключи първия проект по ОПАК на Комисията за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) отчете успешното изпълнение на първия си проект по Оперативна програма „Адм ...

15.05.2014Публично обсъждане на Проект на Индикативна годишна работна програма за 2014 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На основание чл. 7, ал. 3 на Постановление на МС № 107 от 10.05.2014 г., Министерството на труда и социалната политика ...

15.05.2014Успешно приключиха два проекта по ОПАК за обучения на централните администрации

Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) отчетоха днес ...

13.05.2014Усъвършенстването на регистрите към Агенцията по вписванията намалява административната тежест за гражданите и бизнеса

„Усъвършенстването на регистрите към Агенцията по вписванията ще позволи по-бърз и лесен достъп до предлаганите електр ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.