Новини

31.05.2014В Габрово се проведе дискусия за уроците от стария и перспективите през новия програмен период

"За да бъде успешна една оперативна програма и за да постига целите си, е необходимо всеки по веригата да си свърш ...

31.05.2014Министерският съвет одобри проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На своето заседание, проведено на 29 май 2014 г., Министерският съвет на Република България одобри проектa на Оперативн ...

28.05.2014СТАРТИРА НОВА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ПОСВЕТЕНА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО

От днес, 28 май 2014 г., до 13 юни 2014 г. в цялата страна ще се проведат серия открити приемни и информационни събития ...

27.05.2014НАД 70 ПРОЕКТА ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ В РЕГИОНАЛНИЯ КРЪГ НА КОНКУРСА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

Общо 72 проектни предложения постъпиха в областните информационни центрове за Конкурса за младежки проект, който преми ...

23.05.2014Министерски съвет одобри проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 21.05.2014 г., Министерският съвет на Република България, одобри проект на Оперативна програма „Региони в растеж&qu ...

22.05.2014Приемане на нормативната уредба, регламентираща усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г

В периода април - май 2014 г. Министерският съвет прие четири постановления, с които на практика беше установена правна ...

21.05.2014Тридесет и пет електронни услуги ще предоставя администрацията за гражданско въздухоплаване

Над 6000 служители и 185 организации ще могат да се възползват от новите 35 електронни административни услуги, които Гл ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.