Новини

12.06.2014Втори кръг на обществени консултации по програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 2020 година

В рамките на проект „Подготовка на програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна по ...

11.06.2014Стартира изпълнението на проект „Новият полицейски лидер”

Институтът по психология (ИП) към Министерството на вътрешните работи (МВР) стартира изпълнението на нов проект по Опер ...

09.06.2014ОП „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" ПРЕДОСТАВЯ БЛИЗО 3,5 МЛН. ЛВ. ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ ЕВРО-ЕКСПЕРТИ

Обученията се осъществяват в рамките на проект "Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мени ...

09.06.2014Моника Димитрова-Бийчър: „Ключът към успеха е партньорство с нашите бенефициенти”

211 служители на АДФИ подобриха знанията и уменията си по проект по ОПАК „Проектът, изпълняван от Агенцията за държав ...

03.06.201474% от наложените финансови корекции по европейските фондове са свързани с възлагането на обществени поръчки

Над три четвърти от стойността на всички финансови корекции за периода 2007-2013 година са наложени по Оперативните про ...

03.06.2014Висши ръководители от администрацията ще бъдат обучени на подход за управление, ориентирано към резултати

Над 20 служителя на ръководни позиции ще преминат обучение по тема „Управление, ориентирано към резултати", което ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.