Новини

05.09.2014Променени са Насоките за кандидатстване и Ръководството за бенефициента по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие н ...

04.09.2014Моника Димитрова-Бийчър: „Над 200 общини вече са кандидатствали по ОПАК”

Близо 70 експерти от държавната администрация участват в обучение по ОПАК „Целта на екипа на Оперативна програма „ ...

03.09.2014В град Луковит стартира строителството на регионалната система за управление на отпадъците

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова направи първа копка на Регионалната система за упр ...

03.09.2014Обновеният природонаучен музей в поддържан резерват „Сребърна” заработи с пълен капацитет

Приключиха строително-ремонтните работи в Природонаучния музей в с. Сребърна и административната сграда към резерват ...

02.09.2014Четири експертни групи ще набележат мерките за по-добро управление на финансовия риск и минимализиране на финансовите санкции по оперативните програми

Първата тематична кръгла маса „Финансови рискове при управление на евросредствата - първите 7", която се проведе дне ...

02.09.2014166 млн. лева финансови корекции по оперативните програми, предимно заради обществени поръчки, е понесла Българската държава, съобщи вицепремиерът Илияна Цанова

166 млн. лева финансови корекции по оперативните програми, предимно заради обществени поръчки, е понесла държава, съ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.