Новини

22.03.2006Министър Пламен Орешарски се срещна с Майкъл Лий, главен директор на ГД „Разширяване” на ЕК

На 13 март 2006 г., в Министерство на финансите се проведе работна среща между министър Пламен Орешарски и г-н Майкъл Ли ...

22.03.2006Приключи Партньорската проверка по глава 21

От 20 до 22 февруари в София се проведе Партньорска проверка на ЕС по глава 21, с цел изготвяне на независима оценка за ...

22.03.2006JASPERS - НОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

На 11 ноември 2005 г., в Информационния център на Делегация на ЕК в България, представители на ГД „Регионално развитие” ...

22.03.2006НАД 6 МЛРД. ЕВРО ЩЕ ПОЛУЧИ БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА

Европейската комисия има интерес България да се присъедини към Европейския съюз при най-добри условия и в най-бърз срок, ...

22.03.2006България ще положи всички усилия да изпълни графика за изготвяне на стратегическите програмни документи

На 29 ноември 2005 г. в резиденция Бояна се проведе мониторингова мисия на ЕК за отчитане на напредъка по разработването ...

22.03.2006Предстояща мониторингова мисия на ЕК по Преговорна Глава 21

На 29 ноември 2005 г. в резиденция Бояна ще се проведе мониторингова мисия на Европейската комисия по преговорна глава 2 ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.