Новини

09.10.2006СЪВЕТЪТ НА ЕС ОДОБРИ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ НАСОКИ НА ОБЩНОСТТА

На свое заседание, състояло се на 06.10.2006 г., Съветът на ЕС одобри „Стратегическите насоки на Общността по отношение ...

26.09.2006EК ПРЕДСТАВИ ПОСЛЕДНИЯ МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ

Днес Европейската Комисия представи последния мониторингов доклад за България, в който се препоръчва присъединяване на Б ...

02.08.2006Министър Пламен Орешарски: България е една от първите страни,представила в Европейската комисия работен вариант на Национална стратегическа референтна рамка

Министър Пламен Орешарски откри официално семинар на тема "Структурните фондове – възможност и предизвикателства". Събит ...

01.08.2006ПУБЛИКУВАНИ СА НОВИТЕ РЕГЛАМЕНТИ ЗА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС

Вчера, 31.07.2006 г., в Официален вестник на ЕС, серия L 210, бяха публикувани дългоочакваните нови регламенти, които ще ...

28.06.2006ИНИЦИАТИВА ЗА ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ СХЕМА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Министерство на финансите стартира инициатива за набиране на пилотни проекти, финансирани чрез схеми на Публично-частно ...

21.06.2006ПОДПИСАНИ СА ДВЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ГРАНТОВЕ ОТ ФОНДА ЗА СОЛИДАРНОСТ НА ЕС

Днес министърът на финансите г-н Пламен Орешарски и комисарят по „Регионална политика” на Европейската комисия г-жа Дану ...

20.06.2006КОМИСАРЯТ ПО РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ДАНУТА ХУБНЕР ПРИСТИГА НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В Р БЪЛГАРИЯ

На 21 юни 2006 г., комисарят по регионалната политика на Европейския съюд Данута Хубнер пристига на официално посещение ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.