Новини

13.12.2006ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НСРР

На 12 декември 2006 г. се проведе предварително заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа рефере ...

30.11.2006ПРИКЛЮЧИ ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЕКОФИН ЗА ТАЗИ ГОДИНА

Министърът на финансите Пламен Орешарски взе участие в последното за тази година работно заседание на Съвета на Европейс ...

28.11.2006НЕФОРМАЛНА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ ОТ СТРАНИТЕ–ЧЛЕНКИ НА ЕС, БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ, ОТГОВОРНИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС

На 21 ноември 2006 г. в Брюксел се проведе неформална среща на министрите от страните-членки, България и Румъния, отгово ...

27.11.2006СЕМИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА

На 24 ноември 2006 г. в Министерството на финансите се проведе семинар за членовете на Комитета за наблюдение на Национа ...

13.11.2006МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ СЕ СРЕЩАТ С ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

В периода 3-4 ноември т.г. в КК ”Слънчев ден” се проведе среща на министър-председателя, министъра на финансите и екипа ...

24.10.2006МИНИСТЪР ОРЕШАРСКИ: „СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ЩЕ БЪДАТ ВАЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

Министърът на финансите Пламен Орешарски и зам.-директорът на Генерална дирекция „Регионална политика” към Европейската ...

17.10.2006МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР НА ТЕМА: „СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

Министърът на финансите Пламен Орешарски откри семинар за представители на българския бизнес на тема: „Структурните фонд ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.