Новини

31.08.2007ОБНАРОДВАНО Е ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 АВГУСТ 2007 Г., РЕГЛАМЕНТИРАЩО РОЛЯТА И ФУНКЦИИТЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ

Днес беше обнародвано Постановление № 194 на Министерския съвет от 13 август 2007 г. за управление на изпълнението на ин ...

30.08.2007ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Министерският съвет одобри Постановление за приемане на национални правила относно Европейските обединения за териториал ...

01.08.2007СТАРТИРА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

Започна набирането на проектни предложения по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по следните схеми за б ...

05.07.2007КАМПАНИЯТА „БЪДЕТЕ АКТИВНИ” ПОВИШИ ГОТОВНОСТТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И КОХЕЗИОНЕН ФОНДОВЕ

Днес, 3 юли 2007 г., на заключителна пресконференция бяха представени резултатите от националната информационната кампан ...

22.06.2007ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА НА БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ПОДПИСАНА НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ И ЕВРОКОМИСАР ДАНУТА ХЮБНЕР

Днес, 22 юни 2007 г., на тържествена церемония беше подписана Националната стратегическа референтна рамка /НСРР/ на Бълг ...

21.06.2007ЕВРОКОМИСАР ДАНУТА ХЮБНЕР Е НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Г-жа Данута Хюбнер, Европейски комисар по регионалната политика на ЕС, е на посещение в България през периода 21 - 22 ...

15.06.2007ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ПО КОХЕЗИОННИЯ ФОНД (РЕГЛАМЕНТ 1164/94)

На 12-13 юни 2007г. в гр. София се проведе Първото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на проекти, изпълнявани ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.