Новини

21.11.2007ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Техническа помощ” се проведе на 15 ноември ...

19.11.200741.5 МЛН. ЕВРО ЩЕ ПОЛУЧИ БЪЛГАРИЯ ПО НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП

Днес, 15 ноември 2007 г., се проведе семинар за представяне на Норвежката програма за сътрудничество и Финансовия механи ...

15.11.2007ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВОТО ОФИЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА

Днес, 14.11.2007 г., министърът на финансите Пламен Орешарски и Директорът на ГД „Регионална политика" на ЕК Жан-Мари Се ...

13.11.2007Днес, 12 ноември 2007 г., министърът на финансите Пламен Орешарски и екип на Министерството на финансите официално откриха Оперативна програма Техническа помощ

Сред официалните гости на Церемонията бяха ръководителят на постоянното представителство на ЕК у нас Майкъл Хъмфрис и Ко ...

13.11.2007Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) ще се проведе на 14 ноември 2007 г. в хотел „Хилтън” в София

Комитетът за наблюдение е създаден въз основа на Постановление на Министерския съвет № 182 от 2006 г., като това ще бъде ...

09.11.2007ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО СТАРТА НА ОП ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Официалната церемония по старта на ОП „Техническа помощ" ще се състои на 12 ноември 2007 г. от 10.30 часа в хотел „Шерат ...

09.11.2007Европейската Комисия официално одобри ОП „Регионално развитие”

На 5 ноември 2007 г. Европейската комисия взе решение относно приемане на Програмата. ОП "Регионално развитие" ще подкре ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.