Новини

20.12.2007Европейската Комисия бе домакин на среща за ПЧП

На 6 декември 2007 г. Европейската Комисия бе домакин на 14-та неформална среща за ПЧП, която се състоя в Брюксел. Основ ...

18.12.2007Заседание на КН на Оперативна програма Конкурентоспособност

На 17 и 18 декември 2007 г. в Боровец се проведе първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна про ...

18.12.2007МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ПОДПИСАХА КРЕДИТНО СПОРАЗУМЕНИЕ ДО 700 МЛН. ЕВРО

Днес, 14.12.2007 г., министърът на финансите Пламен Орешарски и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Мати ...

17.12.2007На 17 декември 2007 г. стартира набирането на проектни предложения по схема за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”

Започна набирането на проектни предложения по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 4 „ ...

15.12.2007На 15 декември 2007 г. започна набирането на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”

Започна набирането на проектни предложения по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 „ ...

15.12.2007На 12 декември 2007 г. в Брюксел бе подписано Решението на ЕК за одобрение на Оперативната програма Рибарство и аквакултури /ОПРА/

По ОПРА България ще получи подкрепа от Европейския фонд за рибарство в размер на 80 009 708 млн. евро. Общият бюджет на ...

14.12.2007Покани за набиране на проектни предложения по Седма рамкова програма

Финансиране за над 10 млиона Евро ще бъдат осигурени по Седма рамкова програма (FP7) за укрепване на научния потенциал ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.