Новини

12.02.2008СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НСРР

Днес, 12.02.2008 г. стартира набирането на заявления за участие в избора на представители на неправителствените организа ...

08.02.2008ПРИКЛЮЧИ ХІ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ФАР И ПРЕХОДНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ

На 07.02.2008 г. в Министерство на финансите се проведе Единадесетото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН ...

04.02.2008Второ заседание на Консултативния комитет по Норвежката програма за сътрудничество и Регионален семинар, гр. Трьомсо, Норвегия

На 29-30 януари 2008 г. в гр. Трьомсо, Норвегия се проведе Второто заседание на Консултативния комитет по Норвежката про ...

01.02.2008Публикуван е новия брой на списание Inforegio

В него можете да откриете информация за: - Регионите и градовете в променящия се свят; - Кохезионната политика в сърце ...

23.01.2008СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ПО НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Днес, 23.01.2008 г., зам.-министърът на финансите Любомир Дацов, Директорът на Дирекция „Управление на средствата от ЕС" ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.