Новини

05.03.2008В периода 25-29 февруари 2008 г. се състоя работно посещение на ЕК в България във връзка с проектите в сектор „Околна среда”

Целта на посещението беше обсъждане на проекти в областта на околната среда и интегрирания проект за водния цикъл на гра ...

05.03.2008НА 29 ФЕВРУАРИ 2008 г. СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТРИ СХЕМИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Започна набирането на проектни предложения по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 „ ...

26.02.2008СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ

Днес, 26 февруари 2008 г., бе подписано споразумение, между Министър Пламен Орешарски и Н.Пр. Посланика на Кралство Ниде ...

26.02.2008ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА 11 МЛРД. ЕВРО СЕ РЕАЛИЗИРАТ В СТРАНАТА

Общо 188 проекта на стойност над 11 млрд. евро се изпълняват в страната, съобщи министър-председателят Сергей Станишев с ...

15.02.2008ПЪРВИ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

На 11 февруари 2008 г., министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев връчи договор ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.