Новини

02.06.2008„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” И „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” СА НАЙ-УСПЕШНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Административен капацитет”, финансирани от Европейския социален ...

02.06.2008ПОДПИСАНИ СА ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРОЕКТИ ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”. ПО ТЯХ ЩЕ БЪДАТ РЕМОНТИРАНИ 19 УЧИЛИЩА И 11 ДЕТСКИ ГРАДИНИ

С изпълнението им гражданите ще почувстват реалните ползи от членството ни в ЕС, каза премиерът Сергей Станишев С финан ...

29.05.2008Управляващият орган на ОП „Транспорт” подписа оперативно споразумение с „Метрополитен” ЕАД

Днес в Министерството на транспорта, в присъствието на министър Петър Мутафчиев и г-н Бойко Борисов, кмет на Столична об ...

28.05.2008СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА НОВИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2008 Г. ОТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Съгласно утвърдената работна програма за 2008 г. на Оперативна програма „Административен капацитет”, Управляващия орган ...

28.05.2008ПОЛУЧЕНИ СА 264 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО НА ОБЩА СТОЙНОСТ 190 МЛН. ЕВРО

Днес, 28 май 2008 г., министърът на финансите Пламен Орешарски и посланикът на Кралство Норвегия у нас - Н.Пр. г-жа Тове ...

19.05.2008СРЕЩА НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ПО ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ И ГРАДСКО РАЗВИТИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В БЪРДО, СЛОВЕНИЯ

На 14 и 15 май 2008 г. Словенското председателство представи изпълнението на Първата програма за осъществяване на терито ...

17.05.2008Правителството набеляза пакет от мерки по писмото на Европейската комисия от 8 май

Правителството набеляза пакет от мерки по писмото на генералния директор на ГД „Разширяване” в Европейската комисия Майк ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.