Новини

20.06.2008Проведе се второто официално заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка

Днес, 20.06.2008 г., министърът на финансите Пламен Орешарски, вицепремиерът Меглена Плугчиева и Директорът на ГД „Регио ...

19.06.2008Проведе се третото заседание на Комитета за наблюдение по Кохезионен фонд съгласно Регламент на Съвета 1164/94 в България

На 17-19 юни 2008г. в к.к. Албена се проведе третото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на проекти, изпълнява ...

13.06.2008ШЕСТ НОВИ ПРОЕКТА ЗА НАД 6 МЛН. ЛВ. БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПАК

Шест нови проекта на обща стойност 6 364 277.22 лв. бяха представени на третото официално заседание на Комитета за наблю ...

13.06.2008Трето официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Административен капацитет”

На 13.06.2008 г., от 10.00 ч. в хотел “Радисън” се проведе третото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ...

13.06.2008ПРОВЕДЕ СЕ ТЕХНИЧЕСКА СРЕЩА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП ТРАНСПОРТ

На 12 юни 2008 г. в Министерството на транспорта, по инициатива на д-р инж. Меглена Плугчиева - заместник министър-пред ...

06.06.2008На 4 юни 2008 в Министерството на финансите се проведе семинар по управление на водния сектор

Семинарът беше организиран от дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз” на Министерството по идея на Европ ...

06.06.2008ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

Днес, 06.06.2008 г., в гр. Кюстендил се проведе Второто официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.