Новини

09.07.2008НОВИ 89 ПРОЕКТА НА НПО И 14 ПРОЕКТА НА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ПО ОПАК

89 са новите проекти от структурите на гражданското общество, одобрени за финансиране по Оперативната програма “Админист ...

09.07.2008ЗАПОЧВА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА РЕГИОНИТЕ И ГРАДОВЕТЕ

Европейската седмица на регионите и градовете, която ще се проведе от 6 до 9 октомври 2008 г. е най-големият форум посве ...

08.07.2008Приключи Дванадесетото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на изпълнението на Програма ФАР и Преходния финансов инструмент

Днес, 08 юли 2008 г. в Министерството на финансите се проведе Дванадесетото заседание на Съвместния комитет за наблюдени ...

04.07.2008ЗАПОЧНА ПЪРВОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

Първото обучение за бенефициентите по оперативна програма „Техническа помощ" (ОПТП) се провежда във Велинград в периода ...

02.07.2008Oфициално стартиране на Фонда за неправителствени организации в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

На 01.07.2008 г., в х-л „Радисън САС” се проведе конференция по повод официалното стартиране на Фонда за неправителств ...

26.06.2008Публикувани са финансовите прогнози за изпълнението на Оперативните програми

Управляващите органи на оперативните програми разработиха първите си финансови прогнози с помощта на системата LOTHAR. Т ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.